Stel, je zegt je kinderen dat fruit gezond is, maar zelf eet je koekjes, dan is de kans groot dat ze dat fruit ook links laten liggen. Of van je tieners verwacht je dat ze bij het autorijden niet drinken, toch  drink je zelf een paar glaasjes op een familiefeest en je gaat daarna achter het stuur zitten. Wat zullen ze geloven: wat je zegt of wat je doet?

Dezelfde principes gelden in business:
–    Je belooft een promotie, maar je maakt die uiteindelijk toch niet waar.
–    Je vraagt de medewerkers op tijd te zijn, maar zelf kom je wel eens te laat.
–    Je zegt aan een medewerker dat hij de volle verantwoordelijkheid krijgt, maar je controleert zelf nog alles.
–    Je benadrukt netheid in het magazijn en op je eigen bureau liggen overal stapels papieren.
–    Mensen moeten zorgen dat ze bereikbaar zijn, en zelf weten werknemers je vaak niet te bereiken of weten ze zelfs niet waar je bent.
–    Je vraagt de medewerkers de afspraken in hun (open) agenda te noteren,  terwijl jouw agenda  blanco blijft.

Wat verwacht je dat er zal gebeuren?

Mensen volgen wat ze zien, eerder dan wat ze horen.

Actiepunt:
Wil je medewerkers meer verantwoordelijkheid laten opnemen? Observeer de komende weken eens jezelf: “Een woord is een woord”, en is het ook steeds je daad?