PRIVACY POLICY BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN WEBSITES EN BEDRIJFSSYSTEMEN

In deze policy wordt uiteengezet hoe het bedrijf AQIS bv omgaat met de persoonsgegevens die zij verzameld en verkregen heeft via het internet en persoonlijke ontmoetingen en hoe zij deze gegevens verwerkt.

AQIS bv is er zich van bewust dat de privacy van haar klanten en andere contacten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. We willen de persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. Het kan gaan om gegevens van u als klant, mogelijke klant, of als andere relatie. Ongeacht de relatie, uw rechten blijven dezelfde.

AQIS bv heeft 1 vestiging met als adres Uilstraat 76, 3000 Tienen en is vooral actief in België, maar heeft ook klanten wereldwijd.

AQIS bv is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over privacy of u wil uw privacy-instellingen aanpassen of uw rechten uitoefenen, dan kunt u AQIS bv bereiken via het e-mail adres contact@aqis.eu  of per brief naar AQIS bv (data protection) – Uilstraat (SMH) 76 – 3300 Tienen.

1.     Toepassingsgebieden

1.1.  Onze websites

Onze websites met domeinnamen aqis.eu, aqis.be, btdconf.org, btdconf.com, nadineraes.com worden beheerd door AQIS bv.

Door het intekenen op een nieuwsbrief, mailing, wedstrijd of het invullen van uw gegevens op een contactformulier geeft u aan AQIS bv de toestemming om de achtergelaten gegevens te bewaren, teneinde u informatie te kunnen sturen.

Onze websites maken gebruik van cookies van Google Analytics en Matomo (Piwik) om uw noden beter te begrijpen. U kan uw browser zo instellen dat deze Analyse tools u niet volgen, wat AQIS bv ook respecteert.

Tracking van gegevens bekomen via de websites:

–       Locatie

–       Soort device, IP adres, browser en device type

–       besturingssysteem

1.2.  CRM pakket

AQIS bv maakt gebruik van een CRM pakket in een beveiligde omgeving om u beter van dienst te kunnen zijn met een adequate opvolging. Alleen personen die geregistreerd zijn, krijgen toegang tot de CRM-omgeving.

1.3.  Publieke gegevens

AQIS bv verzamelt en bewaart ook publieke gegevens, zoals bvb. publicaties omtrent uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, een overlijden, enz. alsook informatie die publiekelijk beschikbaar gemaakt wordt door uzelf, via eigen website, blogs, sociale media, kruispuntbank, enz.

AQIS bv wint eveneens persoonsgegevens in via derde partijen, zoals aangekochte databases, waarbij naam, functie, en soms ook e-mailadres van individuen beschikbaar gemaakt worden. Dit soort dienstverlenende bedrijven zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de betrokken informatie rechtmatig verzameld wordt.

2.     Mailing tool

AQIS maakt gebruik van een mailing tools om klanten, potentiële klanten, sprekers, partners, sponsors en andere potentiële geïnteresseerden regelmatig informatie te sturen. De gegevens die hiervoor gebruikt worden komen vanuit de “opt in” op nieuwsbrieven van de websites van AQIS bv. Iedere mailing bevat de mogelijkheid voor opt-out.

3.     Welke persoonsgegevens worden verzameld?

AQIS bv gebruikt verschillende soorten gegevens naargelang het doel:

3.1.  Om u te identificeren als persoon: Naam, naam bedrijf en functie binnen uw bedrijf

3.2.  Om u te kunnen contacteren: Telefoonnummers, e-mailadres, faxnummer

3.3.  Om te kunnen factureren: Bedrijfsnaam, bedrijfsadres, BTW nummer, ev. contactpersoon

3.4.   Om u een correcte opvolging en dienstverlening te kunnen geven: de info die u zelf deelt via het internet in het algemeen of in gesprekken met één van de medewerkers van AQIS bv. Deze informatie kan ook bewaard worden, zelfs al bent u nog geen klant. Zie punt “CRM pakket”.

3.5.  Gegevens en informatie welke AQIS bv in staat stellen om haar werking te verzekeren en een goede service naar haar contacten te verlenen.

Concreet betekent dat:

Om te reageren op uw (online) aanvragen
Om u correcte producten en diensten te kunnen leveren
Om u te informeren over producten en diensten die u kunnen interesseren
Om relevante kennis te delen
Om de relatie met u in stand te houden
Om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling van onze producten en diensten te kunnen controleren
Om onze producten en diensten te kunnen verbeteren
Om eventuele klachten te onderzoeken

4.     Doorgifte van uw persoonsgegevens

AQIS bv wisselt geen gegevens uit met partners of derden tenzij het door u zelf “expliciet” wordt aangegeven en onder uw controle. AQIS bv verhuurt of verkoopt onder geen geding gegevens van klanten, mogelijke klanten en andere relaties.

Enkel voor klanten, die ‘Crestcom producten’ via AQIS bv aankopen, is AQIS bv verplicht deze klantengegevens te melden aan Crestcom International LLC (Crestcom Headquarters in Denver – Greenwood Village, CO, 80111 USA).

Het betreft

–       Het door de klant ondertekend contract waarop de volgende gegevens staan: Bedrijfsnaam, bedrijfsadres, BTW nummer, contactpersoon en telefoonnummer.

–       Naam en e-mailadres van de deelnemers aan de trainingen van Crestcom, teneinde de deelnemers toegang te kunnen geven tot het online studiemateriaal.

5.     Rechten van de betrokkenen

Als uw gegevens worden verwerkt heeft u rechten. Als u toestemming geeft tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kun u die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer u dat wenst.

–       U kan geïnformeerd worden over uw gegevens, ze laten verbeteren of zelfs laten verwijderen.

–       U kan u verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.

–       In geval gegevens automatisch verwerkt worden, kan u zich daartegen verzetten.

–       In geval gegevens doorgegeven worden aan partners, kan u zich daar eveneens tegen verzetten, zolang de dienstverlening naar u toe niet in het gedrang komt.

–       Als u zich eerder ingeschreven heeft voor een nieuwsbrief, dan kan u zich te allen tijde ook uitschrijven (deze mogelijkheid staat onderaan op iedere nieuwsbrief).

Voor bovenstaande gevallen kunt u contact opnemen via e-mail naar contact@aqis.eu of een brief te sturen naar: AQIS bv (data protection) – Uilstraat (SMH) 76 – 3300 Tienen.

6.     Data protectie

Alle websites van AQIS bv zijn https enabled zodat het verzamelen van gegevens gewaarborgd is.

Toegang tot het beveiligde CRM-omgeving is enkel toegankelijk voor de AQIS medewerkers die deze toegang nodig hebben voor het uitoefenen van hun werk.